Home      Projektowanie

 

Projektowanie architektoniczne

Główną działalnością firmy jest projektowanie architektoniczne. Zajmujemy się przygotowaniem projektów szkicowych, projektów koncepcyjnych, architektonicznych, budowlanych oraz opracowaniem projektów do uzyskania pozwolenia na budowę. Zajmujemy się również przygotowaniem grafiki reklamowej inwestycji deweloperskich: wizualizacje, animacje, broszury, reklamy. Na stałe współpracujemy ze specjalistami dostarczającymi projekty branżowe, w przypadku gdy jest to niezbędne. W swojej praktyce pracowaliśmy zarówno nad projektami domów jednorodzinnych, jak powierzchni handlowych. To wiedza, która pozwala bez przeszkód zajmować każdym tematem związanym z projektowaniem. Nasze koncepcje projektowe były wielokrotnie nagradzane w konkursach architektonicznych.

Poniżej przykłady konkursów architektoniczych oraz przetargów w których braliśmy udział w ostatnim czasie.

> Przejdź do sekcji Konkursy i Przetargi

> Adaptacja projektów typowych względem wyższej energooszczędności

Schemat pracy nad projektem:

Aby przybliżyć inwestorom efektywną pracę z architektem, proszę zapoznać się z etapami przygotowania projektów. O ile w każdym wypadku poszczególne elementy mogą się od siebie różnić, o tyle w całości proces projektowy przebiega według ogólnego schematu.

    

Etap I:

- Rozmowa wstępna

- Określenie potrzeb klienta względem funkcji i kosztów

- Wstępna inwentaryzajca, materiały fotograficzne

Etap II:

- Inwentaryzacja

- Praca nad projektem, przygotowanie szkicu projektowego

- Przedstawienie wstępnej koncepcji projektowej,

- Określenie preferencji materiałowych klienta

- Określenie faktycznego budżetu inwestycji

Etap III:

- Praca nad projektem, opracowanie wersji przed-ostatecznej

- Przedstawienie koncepcji do akceptacji klienta

- Wprowadzenie ostatecznych poprawek

Etap IV:

- Oddanie projektu architektonicznego-budowlanego

- Opracowanie pełnego kosztorysu

- Rozpoczęcie prac budowalnych

 

    

Rodzaje projektów:

Szkic projektowy – Przedstawia ogólny zarys koncepcji, podział funkcji, pomysł projektowy, zasadę kształtowania przestrzeni, ideę zagospodarowania. Może być odręczny lub jako podrys komputerowy.

Projekt koncepcyjny – Wymaga wstępnej inwentaryzacji. Przedstawia projekt w realistycznej skali oraz w proporcjach. Pokazuje podział wnętrza bez uwzględniania konstrukcji. Projekt może być przedstawiony w formie rysunków płaskich, widoków 3D, wizualizacji i animacji.

Projekt architektoniczny – Wymaga dokładnej inwentaryzacji. Przedstawia projekt w skali oraz proporcjach. Pokazuje podział wnętrza z uwzględnieniem konstrukcji. Projekt jest przedstawiony zarówno w formie rysunków płaskich 2D jaki i przestrzennych 3D.

Projekt architektoniczno-budowlany – Jest elementem wieńczącym wszystkie wstępne etapy projektu. Zawiera informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania dokładnego kosztorysu oraz przygotowania procesu budowy. Projekt składa się z rysunków płaskich. Rysunki 3D są tylko dodatkiem do projektu technicznego.

Projekt budowlano-techniczny – Jest zwykle opracowywany po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego. Zawiera niezbędne informacje technicze potrzebne do budowy.

Projekt wykonawczy – Jest przygotowywany tylko dla wykonawców dla właściwej realizacji inwestycji.

    

 

P R O J E K T Y   P R Z Y K Ł A D O W E
 
Dom jednorodzinny, Belfast, Wielka Brytania 
 
    
 
    
 
 
Zobacz inne projekty przykładowe:

 
 
 
www.proekodom.pl
( Wszelkie prawa zastrzeżone )

 

 
Projekty użyteczności     Projekty domów    Projekty wnętrz    Projekty koncepcyjne      Wizualizacje   
Usługi budowlane   Projekty techniczne    Ocena stanu budynków   Projekty zieleni i zagospodarowania
Inwentaryzacja i pomiary    Kosztorysy   Porady architekta na budowie 
Projekty pasywne   
Projekty energooszczędne    Projekty ekologiczne 
E-architekt     Gotowe projekty domów    
Gotowe projekty wnętrz     Pomoc w wyborze projektu gotowego
 
 
 

                          WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2012
                       English / German ( please use Google Translate ) + CONTACT US